ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A weboldal látogatója, a regisztráló vevő a weboldal használatakor elismeri, hogy az Általános szerződési feltételekben meghatározott Általános adatokat ismeri, elolvasta, a Vásárlási és Szállítási feltételeket megértette és elfogadta, rendelését ezek ismeretében és ezek elfogadásával adta le.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a J és J Stílus Bútor Kft. által üzemeltetett Stílus Bútor Webáruházon keresztül történik.

2. Jelen szerződés tárgya J és J Stílus Bútor Kft. által üzemeltetett Stílus Bútor internetes áruházban található valamennyi bútor. A megvásárolni kívánt bútor főbb jellemzőit az adott bútor melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. Egyes bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a szériájában valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. A gyártó által eszközölt formai vagy konstrukció változással érintett termék fényképfelvétellel és a változtatás ismertetésével közzétételre kerül a Stílus Bútoráruház honlapján. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben a vevő a közzétételt követő három napon belül írásban nem jelzi a J és J Stílus Bútor Kft-felé a megrendeléstől való elállást.

3. A Stílus Bútor Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Stílus Bútor Webáruház az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014(II.26) Kormányrendelet alapján működik.

4. Szolgáltató: A Stílus Bútor Webáruházat működtető J és J Stílus Bútor Kft. (cégjegyzékszám: 0909026514, adószáma: 25071214-2-09, e-mail: stilus.butoraruhaz@gmail.com, telefon: 06 52 556 594, székhely: 4032 Debrecen, Nyugati utca 11.

5. Vevő/Felhasználó: aki a Szolgáltató honlapján regisztráltatja magát és elektronikus úton leadott megrendelésével árut vásárol, illetve aki nem regisztrálta magát, de elektronikus úton leadott megrendelésével árut vásárol a Szolgáltatótól.

6. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

II. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

1. Szolgáltató és Vevő közötti szerződés a vevő által elektronikus úton leadott megrendeléssel és annak Szolgáltató általi e-mailen történő visszaigazolásával jön létre. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget. Téves regisztrációból eredő téves címre való kiszállítás díját vevő köteles szolgáltatónak megfizetni.

2. Vevő a leadott megrendelést annak továbbításától számított 24 órán belül írásban (e-mail) lemondhatja. Az írásbeli lemondásról szolgáltató írásbeli e-mail-visszaigazolást küld. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, (és a vevő nem kapott rendelés-visszaigazolást ezen okból) az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

3. A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. A weboldal böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak. Abban az esetben, ha a Felhasználó szeretne regisztrálni, úgy szükséges egy „Felhasználói név” és egy „Jelszó” megadása. A Felhasználó a későbbiekben ezek segítségével tud belépni a rendszerbe, ahol követheti megrendelésének állapotát. A regisztrációs felületen látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A regisztráció során megadott adatokat a rendszer elmenti és a legközelebbi vásárlás alkalmával a Felhasználónak már csak be kell jelentkeznie a felhasználói fiókjába.

4. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód és új regisztrációra van szükség.

5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

6. A Vevő a bútort a www.stilusbutoraruhaz.hu weboldalon szereplő termék alapján rendelheti meg. A weboldalon található bútor mellett feltüntetett ár a bútor ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, nem tartalmazza azonban a szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós bútor esetén, a weboldalon meghatározott ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató a megrendelését követően visszaigazolja. A bútor végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került. A megrendelt bútor áráért csak a megrendelés visszaigazolása után vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk.

7. A megrendelt bútor vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor készpénzben a tehergépjárművet vezető személynek kell megfizetni, kivéve, ha a felek a megrendelés visszaigazolása alapján más fizetési módban állapodtak meg.

III. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. A termékek mellett feltüntetett szállítási határidő termékenként változó és körülbelüli időpontot jelent. Az áru pontos beérkezéséről az áruház e-mail értesítést küld.

2. A megadott árak általános forgalmi adóval terhelten, a kiszállítási költség nélkül kerülnek feltüntetésre. A rendelés leadásának feltétele a vevő nevének és számlázási címének megadása, a szállítási cím megadása, a szállítási mód megjelölés. A rendelés leadását követően Szolgáltató e-mailen megerősítést küld Vevőnek a rendelés adatainak feltüntetésével. Az áru Szolgáltató raktárába történő érkezéséről Szolgáltató e-mailen értesíti Vevőt, ezt követően történik a számla kiállítása és annak Vevő számára történő személyes átadása.

3. A megrendelt kiszállításokat Szolgáltató az áruraktárba érkezését követő 15 munkanapon belül teljesíti a megadott szállítási címre. A szállítási cím módosítása utólag (a rendelés leadását követően) is lehetséges. Ez esetben a felmerülő szállítási díj differenciát Vevő köteles kiegyenlíteni, ill. Szolgáltató vállalja, hogy a különbözetet 5 munkanapon belül visszatéríti. A szállítás napját Szolgáltató a Vevővel egyezteti. Egyeztetett időpont hiányában a kiszállítás nem jön létre. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. A kiszállítás lakáscímre való eljuttatást jelent, nem tartalmazza a bútornak a Vevő lakásába való bevitelét. Ennek igénybevétele egyedi ajánlatkérésre lehetséges. Az áru átvételének hiánytalanságát és a csomagolás sértetlenségét a szállításkor a szállítólevélen írásban ellenjegyezni kell. A bútor összeszerelésére térítés ellenében egyedi ajánlat alapján van mód. Ennek igényét mindig rendeléskor kell megadni.

4. Vevő a Szolgáltató székhelyéről, közvetlenül a Szolgáltató raktárából is elszállíthatja a bútort. Ebben az esetben a bútor szállításához szükséges sérülésmentes csomagolásáról a Vevő köteles gondoskodni. Ha a Vevő maga gondoskodik a bútor elszállításáról, a szállítás során keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5. Ha a megbeszélt időpontban a Felhasználó hibájából, a helyszínen nem történik meg a termék átvétele, a következő szállítás minden költsége a Felhasználót terheli.

6. Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően a megadott szállítási címen azt átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. A szerződés mindenképpen teljesítettnek minősül, amennyiben a Vevő a bútort átvette.

IV. ELÁLLÁS

1. A 45/2014(II.26) Korm. rendelet értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek a bútor átvételének a napját értjük. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termék vételárát (szállítási költséget is) haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül Felhasználó részére átutalással visszatéríteni.

2. Elállás esetén vevő jogosult a terméket sértetlen – eredeti csomagolásban, okirataival együtt, külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes, – állapotban, a vevő nevének feltüntetésével visszaküldeni a Stílus Bútoráruház, 4032 Debrecen, Nyugati utca 11 szám alatti címre. A vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a vevőnek és ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. Az előző feltételek fenn nem állása esetén a vevő saját költségén köteles visszaküldeni a terméket, ha eláll a szerződéstől, vagy ha a termék használtnak minősül. Használtnak minősül a termék, ha :

a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladóan lett használva. Ez esetben a vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenésért felel.

3. A termékben bekövetkezett esetleges (rendeltetésellenes használatból eredő) kárt Vevő köteles a Szolgáltatónak megfizetni. A vevő köteles továbbá a Szolgáltatónak a vevő szándékos, súlyos gondatlansággal okozott kárát megtéríteni különösen, ha a kár a vevő visszaélésszerű joggyakorlásával összefüggően keletkezett.

4. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen:

A termék olyan módon történő megrendelése hogy azt a leszállítást követően ki sem csomagolták, ide nem értve azt az esetet, ha a termék külső megjelenésében konstrukciójában a csomagolás megbontása nélkül is megállapíthatóan eltér a megrendelttől.

A termék hamis, téves címre való rendelése.

A vevő a megrendelt termék átadását lehetetlenné teszi

5. A kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatérítjük.

6. Ha a Felhasználó egyedi gyártású, az általa meghatározott igényeknek megfelelő (szövet anyaga, minta, bútor mérete stb.) megrendelést ad le, a Felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja. Ebben az esetben ugyanis a Szolgáltató a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésének, igényeinek megfelelően teljesíti a megrendelésben foglaltakat.

7. Ha a vevő elállási jogát olyan kiszállított termék tekintetében gyakorolja, amely a rendeltetési helyül szolgáló, vagy attól eltérő ingatlanba a vevő által bevitelre került, a vevő köteles a visszaszállítást lehetővé tenni, amely körében köteles a terméket az ingatlanból saját költségére, és veszélyére kihozni. Amennyiben a vevő ennek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a visszavitelt megtagadni.

8. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Postai levél útján történő elállás esetén, a levél postára adásának dátumát veszi figyelembe a Szolgáltató az elállási határidő számítása tekintetében. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni és az így visszaküldött csomag költsége is a Felhasználót terheli.

10. Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

- szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt Szolgáltató a teljesítést Felhasználó beleegyezésével megkezdte;

- olyan áru értékesítése esetében, amely Felhasználó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

V. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

1. A vevőt az eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, melyeket számára a Ptk. 6:157.§ szabályai, illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendeletben foglaltak biztosítanak számára.

2. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa a Stílus Bútoráruházat. A vevő a szavatossági, illetve a jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti, és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

3. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 6:159.§-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:

- elsősorban kicseréljük;

- ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk;

- vagy a vevő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt bútorért kifizetett összeg visszatérítését.

- a Ptk 6:159§(2( bek. a pontja szerinti esetekben amely szerint: ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet kijavítással orvosoljuk a hibát.

4. Az eladó mentesül a vevő szerződésre való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

5. Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak.

6. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a J és J Stílus Bútor Kft-t terhelik.

7. A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy

- a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútor kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.;

- a bútort átalakították, megváltoztatták;

- valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy;

- a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének.

VI. ADATVÉDELEM

1. A J és J Stílus Bútor Kft. tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi a vevők személyi adatait, a regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli – az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint – és harmadik személynek nem adja át. A vevő az adatkezeléséhez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatainak törlését. Az érintettek adatközléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

VII. FELELŐSSÉG

1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

4. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5. A J és J Stílus Bútor Kft. nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért (pl. vírus által okozott kárért, szoftverhibából eredő kárért, internetes hálózat hibájából eredő kárért… stb.).

VIII. SZERZŐDÉSKÖTÉS

6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014(II.26) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

7. Szolgáltató a Felhasználó ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben Felhasználót tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, a fizetés módjáról, illetve a várható szállítás idejéről. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló e-mail megérkezésekor jön létre. A szerződést a webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

IX. SZERZŐI JOGOK

8. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar jogszabályok előírásai külön kikötés nélkül is irányadóak.

2. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának online közzétételével lépnek hatályba. A vevőt a megrendelése felvételekor hatályos Általános szerződési Feltételek és Üzletszabályzat rendelkezései kötik, kivéve azokat az új hatályba lépő Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat rendelkezéseit, amelyek összességében kedvezőbbek a vevőre nézve, amely esetben az új Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat kedvezőbb rendelkezései irányadók a felek jogviszonyára. Vevő minden leadott rendeléséhez az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is kötelező. Az Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat a vásárlókkal közöltnek tekintendők, a Stílus Bútoráruház honlapján való közzététel időpontjától. A vevő a megrendelés leadásával elfogadja a hatályos Szerződési feltételeket és Üzletszabályzatot is. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz a szerződési feltételek kizárólag magyarországi szállítási és számlázási címek esetén alkalmazandók.

3. Az áruház online felületein található képanyag, leírás, tájékoztatás, az oldal grafikai és szerkezeti kialakítása a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Ezek Szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményekkel jár.

4. A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által már visszaigazolt árak tekintendők véglegesnek.

Ezen általános szerződési feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. 07. 01.